Παραδόσεις

wp-content/uploads/2023/10/ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.2-340.png

Παράδοση τριών ασθενοφόρων ζώων στον ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. τον Οκτώβριο του 2021.

Παράδοση 7 ημιφορτηγών με εκχιονιστικό εξοπλισμό στο Δήμο Δυτικής Λέσβου των Όκτώβριο του 2021.

Δήμος Τήλου Οκτώβριος του 2021

Παράδοση ενός Nissan Leaf στο Δήμο Τήλου τον Οκτώβριο του 2021.

Υπηρεσίες

  • Προμήθεια οχημάτων σε τομείς του Ελληνικού Δημοσίου

  • Διοργάνωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών

Επικοινωνία

  • XP HUB και Χ. Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ

  • Ι. Δροσοπούλου 47 T.K.11257 Αθήνα

  • info@xphub.gr

Follow us