Προμήθεια Οχημάτων

  Η εταιρεία μας παρέχει Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της.
  Προμήθεια οχημάτων σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.

  Η Xphub ως προμηθευτής οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού έχοντας μεγάλη εμπειρία, πλέον έχει μία ισχυρή θέση ως συνεργάτης στον τομέα του Ελληνικού Δημοσίου (Περιφέρειες, Δήμοι, ΔΕΗ, Πανεπιστήμια).

  Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας είναι οι εξής: Αρχικά, η εταιρεία μας προμηθεύει με οχήματα παντός είδους, όπως ημιφορτηγά, φορτηγά, ΙΧ. Επιπλέον, προμηθεύει και μηχανήματα έργων όπως για παράδειγμα σάρωθρα, καλαθοφόρα, εκχιονιστικά μηχανήματα.

  Μηχανήματα Καθαριότητας :

  • Μικρό ηλεκτρικό απορριμματοφόρο (δορυφορικό)
  • Απορριμματοφόρο 16 κ.μ. (DIESEL)
  • Απορριμματοφόρο 12 κ.μ. (DIESEL)
  • Απορριμματοφόρο 8 κ.μ. (DIESEL)
  • Πλυστικό κάδων
  • Καδοπλυντήριο
  • Ηλεκτρικό σάρωθρο πεζού χειριστή
  • Σάρωθρο πεζού χειριστή (DIESEL)
  • Σάρωθρο πεζού χειριστή με ανακλινόμενο κάθισμα (DIESEL)
  • Σάρωθρο πεζού χειριστή με σταθερό κάθισμα (DIESEL)

  Ειδικά οχήματα & Μηχανήματα έργου:

  Συγκεκριμένα τα οχήματα/μηχανήματα έργου που προσφέρει η εταιρεία είναι τα εξής.

  • Ηλεκτρικό ανατρεπόμενο μικρό φορτηγό
  • Ηλεκτρικό μικρό φορτηγό με σταθερή καρότσα
  • Ηλεκτρικό αποφρακτικό
  • Ηλεκτρικό πυροσβεστικό όχημα
  • Ηλεκτρικό ψεκαστικό
  • Πυροσβεστικό pick up
  • Εκχιονιστικό pick up
  • Ανατρεπόμενο φορτηγό
  • Καλαθοφόρο
  • Αποφρακτικό
  • Ηλεκτρικό πολυμηχάνημα
  • Γεωργικός ελκυστήρας
  • Φωρτοεκσκαφέας

  Επιβατικά, Επαγγελματικά & Λοιπά Παρελκόμενα:

  • Συμβατικά & ηλεκτρικά επιβατικά: 5 θέσια, 7 θέσια, 9 θέσια
  • Οχήματα μεταφοράς και διακομηδής αδεσπότων
  • Κινητά συνεργία
  • Οχήματα δημοτικής αστυνομίας
  • Pick up
  • Μοτοσυκλέτες
  • Φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων

  Η Xp Hub έχει προμηθεύσει το ευρύτερο Δημόσιο με μεγάλο αριθμό οχημάτων. Ο βασικός στόχος της Εταιρείας είναι  η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε όλες τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών καθώς και η πλήρης ικανοποίηση αυτών. Η συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και η αυστηρή επιλογή των συνεργατών είναι αδιαμφισβήτητα καίριοι παράγοντες για την επιτυχία της Xp Hub.

  Υπηρεσίες

  • Προμήθεια οχημάτων σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου

  • Διοργάνωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών

  Επικοινωνία

  • XP HUB
   Χ. Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ

  • Ι. Δροσοπούλου 47 T.K.11257 Αθήνα

  • info@xphub.gr

  Follow us