Η εταιρεία μας παρέχει Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της.


Υπηρεσίες

Οι πελάτες μας

 • Προμήθεια οχημάτων σε τομείς του Ελληνικού Δημοσίου

 • Διοργάνωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών

  • Δήμοι
  • Περιφέρειες
  • Πανεπιστήμια
  • ΔΕΗ

Services

Υπηρεσίες

 • Προμήθεια οχημάτων σε τομείς του Ελληνικού Δημοσίου

 • Διοργάνωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών

Οι πελάτες μας

  • Δήμοι
  • Περιφέρειες
  • Πανεπιστήμια
  • ΔΕΗ

Follow us

Υπηρεσίες

 • Προμήθεια οχημάτων σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου

 • Διοργάνωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών

Επικοινωνία

 • XP HUB
  Χ. Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ

 • Ι. Δροσοπούλου 47 T.K.11257 Αθήνα

 • info@xphub.gr

Follow us