Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μία ακόμη υπηρεσία της εταιρείας μας είναι αυτή της συμβουλευτικής.

  • Η Xp Hub συμβουλεύει τους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου ως προς τους διαγωνισμούς και τα τεχνικά των οχημάτων.

  • Παρέχει μεγάλη γκάμα μελετών όσον αφορά τις οικονομικές χρηματοδοτήσεις για την προμήθεια οχημάτων συμπεριλαμβανομένου και του leasing.

Υπηρεσίες

  • Προμήθεια οχημάτων σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου

  • Διοργάνωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών

Επικοινωνία

  • XP HUB
    Χ. Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ

  • Ι. Δροσοπούλου 47 T.K.11257 Αθήνα

  • info@xphub.gr

Follow us