Η εταιρεία μας παρέχει Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της.

Εκτός από την προμήθεια οχημάτων, η εταιρεία μας προσφέρει τη δυνατότητα του leasing όπου ο εκμισθωτής (ο τομέας του Ελληνικού Δημοσίου) χρησιμοποιεί για ορισμένο χρονικό διάστημα το όχημα που χρειάζεται έναντι τιμήματος στον Μισθωτή (στην εταιρεία μας).

Η γκάμα των οχημάτων που διατίθενται για leasing είναι η ίδια με αυτή των οχημάτων που πωλούνται στους τομείς του Ελληνικού Δημοσίου.

Υπηρεσίες

  • Προμήθεια οχημάτων σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου

  • Διοργάνωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών

Επικοινωνία

  • XP HUB
    Χ. Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ

  • Ι. Δροσοπούλου 47 T.K.11257 Αθήνα

  • info@xphub.gr

Follow us